Afișare preț oferte clienți (Poziții fiscale)
💠


Afișare preț oferte clienți (Poziții fiscale)

În situația utilizării unei case de marcat fiscală, este necesar ca prețul să includă TVA-ul. Acest lucru se datorează faptului că prețul trimis la casa de marcat trebuie să fie exprimat cu două zecimale și să conțină TVA-ul. În lipsa acestuia, pot apărea discrepanțe între totalul calculat de casă și cel din Odoo din cauza rotunjirilor.

Configurare Taxe

Se vor defini Taxele incluse în preț sau excluse din preț

TVA inclus 


Definire Poziție fiscală Pret fără TVA 

Pentru a afișa prețul fără TVA în comanda de vânzare destinata clienților B2B, este necesară configurarea unei poziții fiscale adecvate.


Atenție!!! Prețul și TVA-ul se întrețin în produs în datele de bază.


Notă!!! Listele de prețuri definite în sistem vor avea TVA inclus. Principala listă de prețuri este: Lista de prețuri publică:

ATENȚIE!! Clienții B2B trebuie să aibă completată poziția fiscală “Prețuri fără TVA”, iar clienții B2C nu trebuie să aibă poziția fiscala completată.

Configurare Point of Sale

În configurarea de Point of Sale nu se folosește poziția fiscală, însă se alege lista de prețuri publică:

               

Vânzarea prin comanda de vânzare

Vânzarea B2B

Datele de bază ale clientului B2B (Terrabit Solutions):


În comanda de vânzare prețul este calculat fără TVA în baza poziției fiscale ”Prețuri fără TVA”.

 

Vânzare B2C

Datele de bază ale clientului B2C (Claudia Baisan):


În comanda de vânzare prețul este calculat cu TVA:


Vânzarea din Point of Sale

În Point of Sale, prețul este adus cu tot cu TVA.