Modul Producție (S)
🔷

Modul Producție

Crearea unei comenzi de producție

Pentru a crea o comanda de producție, se accesează meniul Producție:

În ecranul principal, sunt prezentate toate comenzile de producție cu filtru de făcut. Pentru a schimba modul de vizualizare se accesează iconițele din partea dreaptă a ecranului. Există posibilitatea de a alege vizualizarea de tip kanban, pivot, grafic, calendar și activitate.

Se apasă butonul Creează:

În comanda de producție deschisă ciornă se vor completa următoarele:

​1.       Produsul – produsul finite ce rezultă din comanda de producÈ›ie;

​2.       Cantitate – numărul de bucăți al produsului de la pct.1;

​3.       Responsabil – Persoana responsabilă de comanda de producÈ›ie;

​4.       SecÈ›iunea Componente:

Pentru a adăuga componentele se apasă pe butonul Adaugă o linie. Aici se vor adăuga componentele/produsele si cantitățile aferente comenzii de producție pentru realizarea produsului de la pct.1

​5.       SecÈ›iunea Diverse – dacă este cazul, se alege LocaÈ›ia componentelor È™i LocaÈ›ia Produselor Finite;

​6.       SecÈ›iunea Costs – Se vor adăuga costurile:

·         Cheltuieli indirecte [en. Overhead];

·         Consum energie electrică [en. Utility consumption];

·         Cota salarii net [en. Net Salary Rate];

·         ContribuÈ›ii salariale [en. Salary Contributions];

·         Durata comenzii de producÈ›ie [en. Duration].

ATENÈšIE!!! SecÈ›iunea de Costuri este una personalizata. 

După completarea datelor descrise mai sus, se apasă butonul Salvează și Confirmă. Se va apăsa butonul Marchează de Efectuat.

Se va deschide fereastra pop-up Producție imediată? și se apasă butonul Aplică.

Astfel, comanda de producție va trece din starea Confirmată în Efectuată.

Pentru a tipări documentul Comanda de Producție se apasă pe butonul Tipăriți -> Comanda de producție.


Configurarea unui Set

Pentru a putea configura un set, mai întâi produsul trebuie creat în sistem.Se accesează modulul ProducÈ›ie - Date de bază -Liste de materiale È™i faceÈ›i click pe butonul Creează.