Modul Saga (T)
🔹


Modul Saga

 

Ca regulă, recomandăm ca Odoo să fie utilizat pentru a tine evidența de stocurilor, iar Saga pentru evidența global valorică. Clienții și furnizorii introduși în Odoo vor primi automat cod SAGA, dacă sunt introduși după instalarea modulului.

NOTĂ!!! Dacă se pornește de la o baza de date Saga cu parteneri preexistenți atunci este necesar să fie făcută o mapare cu partenerii din Odoo conform codurilor de client/furnizor.

Pentru ca exportul – importul Odoo-Saga să funcționeze corespunzător, trebuie configurate următoarele:

Din meniul Setări – Contabilitate:

a)  Lungime maximă pentru Cod SAGA pentru clienți și furnizori – ex. 5 (00001);

b)  Se bifează/sau nu câmpul Setează COD SAGA pentru clienți și furnizori la export dacă lipsesc;

Nu se bifează câmpul Folosește cod TVA ca și COD SAGA pentru clienți și furnizori (această bifă ar împiedica alocarea automată a codului SAGA de către Odoo)

Din meniul Setări->Tehnic->Secvențe. Secvențele se numesc "Cod Customer SAGA", respectiv "Cod Supplier SAGA" (opțional se pot defini secvențe personalizate)

Configurare Odoo

1)    Parteneri

Sistemul Odoo va genera automat coduri pentru partenerii nou introduși după instalarea modulului si aceștia se vor exporta in fișiere *.dbf care se vor importa in Saga. Generarea automată de coduri Saga client/furnizor se face după Salvarea partenerului în Odoo.

ATENȚIE!!! Daca există situații în care se introduc parteneri noi direct în Saga trebuie avut grijă că aceștia se pot suprapune cu cei care se vor genera în Odoo. În acest sens trebuie modificată secvența de numerotare.

2)    Categorii de produse

În Odoo, categoriile de produse au un câmp pentru tipul de articol din SAGA. Acest câmp se configurează din meniul Inventar – Configurare – Categorii de produse și se completează COD SAGA, Saga Standard Code și conturile de venit/cheltuieli și inventar.

3)   Locații

Modulul de SAGA, locațiile au un câmp pentru gestiunea din SAGA. Acest câmp se configurează din meniul Inventar – Configurare – Locații și se completează COD SAGA și conturile de venit/cheltuieli și inventar. Dacă este cazul se pot configura conturi analitice pe fiecare locație în parte.

4)  Facturi și note contabile

La exportul din Odoo pentru Saga se pot exporta și notele contabile generate de sistem pentru plățile/încasările făcute.

Modulul de SAGA permite exportul de facturi. Pentru notele contabile se generează câte un fișier separat pe fiecare jurnal. În Odoo este necesar ca să fie configurat corect contul aferent fiecărui jurnal de Bancă/Casă ca să corespundă cu datele din SAGA (Cont bancar/ Cont de suspensie/ Cont numerar).

Plata/încasarea facturilor se face in SAGA. Eventual se pot exporta din Odoo notele contabile aferente plaților/încasărilor si după ce acestea sunt importate in SAGA, se poate face acolo o reconciliere. Fiecare notă contabilă de plată are alocată factura reconciliată.

Export Saga

Se accesează meniul Contabilitate – Contabilitate – Export Saga

 

În fereastra deschisă se vor alege următoarele:

​1)      Date Type – Document date – data documentului din sistemul Odoo.

Notă!!! Există și Changing date. Această selectare permite exportul de documente după data modificării. Această metoda de export este foarte puțin folosită.

​2)      Date – se selectează intervalul de timp pentru exportul de documente.

​3)      Export Type – Global Value (ro. Valoric) sau Quantity Value.

Notă!!! Exportul Quantity value (ro. Cantitativ valoric) este foarte puțin folosit.

​4)      Journals – câmpul permite limitatea anumitor jurnalele ( ex. Facturi Clienți, Facturi Furnizor, Numerar). Dacă nu se bifează, se vor exporta toate notele contabile aferente jurnalelor.

​5)      Format DBF – formatul recomandat

​6)      Format XML

Se selectează formatul dorit pentru export.

​7)      Gestiune – se selectează gestiunea din stoc

​8)      Opțiuni

a)       Ignore Errors – bifarea câmpului permite exportul fără a mai arăta erorile.

Notă!!! Dacă un client/furnizor nu are cod Saga, vor trebui sincronizați toți partenerii. Dacă se dorește să se pună automat cod se bifează câmpul Ignore Errors. Clientul/furnizorul se va transmite în Saga după cod Saga.

b)      Foloseste conturi analitice la client si furnizori – se bifează dacă se folosesc câmpuri analitice la clienți/furnizori.

c)       Use Commercial Partner (ro. Folosirea partenerului comercial) – bifarea câmpului permite ca să se trimită în Saga partenerul comercial pentru care a fost făcuta factura.

După ce s-au ales configurările pentru export se apasă butonul Apply. Documentul se va descărca într-un format zip. Se descarcă în calculator printr-un click.

Fișierul zip va conține documentele din sistem în formal DBF sau XML, după cum ați ales anterior.