Retur produs fără intrare in sistem
🔹

Retur client– produs care nu are intrare în sistem

 

Se va crea un produs nou de tip serviciu cu politica de facturare pe cantitati comandate și politica de control pe cantități comandate. Modulul Inventar – Produse – Produse – Creează:

Produs nou de tip serviciu

Se Salvează produsul.


Notă Credit Client

 

Pentru a crea o factură Notă Credit Furnizor se aceesează Modul Contabilitate – Clienți – Note Credit - Creează

​a)       Se completează Clientul;

​b)      Se completează Referință factură;

​c)       Se completează Data facturii și data scadenței;

​d)      Se alege Jurnalul;

​e)      Se adaugă produsul Reglare retur (serviciu) , contul pe care il are produsul ce nu are intrare în sistem și prețul;

​f)        Se Salvează și Confirmă factura de tip Notă credit Client.

Ajustare inventar

 

Pentru a crea o ajustare de inventar se accesează Modulul Inventar – Operații – Ajustare de inventar – Creează – se adaugă produsul – se completează cantitatea – se aplică Ajustarea de inventor.

Notă!!! Trebuie avut grijă ca produsele returnate să existe deja în nonomenclator și să aibă prețul de cost în șablonul de produs, în caz contrar vor intra în stoc cu valoare 0.

Foarte important: Introducerea prețului produsului în ajustarea de inventar NU afectează valoarea stocului și NU modifică detaliile produsului în șablon