Submit a ticket​

Only one file can be attached.
Only one file can be attached.
TERRABIT Support Team

If you want to attach more than one file, please open a ticket by sending an email to odoo@terrabit.ro.

O solicitare trebuie să conțină:
1. Conținutul complet al erorii generate de sistem în format *.txt, trimis folosind funcția copy/paste – NU o fotografie sau un screenshot al erorii!
2. Descrierea succintă a acțiunilor care au generat eroarea/situația – pentru ca eroarea/situația să poată fi reprodusă cât mai rapid
3. OPȚIONAL: un printscreen cu situația/rezultatul obținut, în cazul în care nu s-a generat o eroare