Submit a ticket​

Only one file can be attached.
Only one file can be attached.
TERRABIT Support Team

If you want to attach more than one file, please open a ticket by sending an email to odoo@terrabit.ro.

Pentru a răspunde mai rapid solicitărilor vă rugăm să respectați recomandările de mai jos:

O solicitare trebuie să facă referire la un singur subiect și să includă: 
1. O formulare clară cât mai a întrebării/problemei/solicitării
2. Conținutul complet al erorii generate de sistem (dacă ați obținut o eroare) în format *.txt, trimis folosind funcția copy/paste – NU o fotografie sau un screenshot al erorii!  
3. O descriere succintă a acțiunilor care au generat eroarea/situația – pentru ca eroarea/situația să poată fi reprodusă cât mai rapid
4. OPȚIONAL: un printscreen cu situația/rezultatul obținut, în cazul în care nu s-a generat o eroare